Sunday, January 15, 2012

Peraturan Asas Penggunaan Makmal ICT Sekolah

                    Peraturan makmal diwujudkan untuk:
1.1      Memaksimunkan penggunaan.
1.2      Meminimunkan risiko penyelewengan dan kerosakan.
1.3      Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran
dan pembelajaran.
             1.4      Panduan untuk pengguna
 1. Pengguna tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal komputer tanpa izin atau semasa tiada penyelaras.
 2. Semua pengguna dikehendaki mengikut jadual waktu penggunaan makmal komputer yang telah disediakan.
 3. Pengguna dilarang membuat bising, berlari-lari, bergurau senda dan bergaduh di dalam makmal.
 4. Pengguna dilarang membawa masuk makanan dan minuman.
 5. Alat tulis yang dibenarkan sahaja boleh di bawa masuk.
 6. Kasut dan beg diletak di luar dan disusun dengan rapi. 
 7. Pelajar dilarang melaraskan pengdingin hawa. 
 8. Tidak dibenarkan membawa liquid paper.
 9. Pengguna dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan makmal dan peralatan dan pastikan tiada sampah sarap semasa meninggalkan makmal. 
 10. Dilarang mencetak, mengedar dan menampal bahan yang mengandungi  unsur lucah, menghina atau memfitnah pihak tertentu. 
 11. Dilarang mengubah sebarang setting dalam komputer. 
 12.  Peralatan seperti LCD dan pencetak hanya boleh dikendalikan oleh guru. 
 13. Dilarang mengubah dan menambah perisian dan perkakasan.
 14. Disket/pendrive dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu.
 15. Semua pengguna dikehendaki mencatat butir-butir tertentu dalam log book/ rekod penggunaan makmal komputer dengan mengisi semua ruang yang disediakan.
 16. Pengguna dilarang sama sekali melayari internet pada alamat yang tidak bermoral atau yang boleh menyentuh sensitiviti masyarakat. Kaum, dan negara. ( JANGAN MENYALAHGUNAKAN KEMUDAHAN INTERNET)
 17. Pengguna dilarang membawa masuk atau keluar dari makmal sebarang cakera perisian atau dokumen.
 18. Pengguna dilarang mengusik sebarang sambungan  wayar pada komputer atau membuat sebarang pengubahsuaian atau cuba membaiki sendiri sebarang kerosakan.
 19. Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada penyelaras atau guru bertugas.
 20. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil atau terbau sesuatu terbakar atau keadaan disyaki tidak normal, sila laporkan kepada penyelaras atau guru bertugas.
 21. Tidak dibenar menggunakan makmal semasa hujan atau kilat.
 22. Pastikan anda menggunakan Username dan Password yang dibenarkan sahaja.
 23. Jika berlaku kecemasan sila patuhi arahan guru dan panduan kecemasan.
 24. Sebelum keluar pastikan kerusi disusun kemas , lampu, kipas dan alat pendingin hawa ditutup mengikut kesesuaian masa.
 25. Tindakan displin yang keras akan diambil pada mereka yang tidak mematuhi arahan ini.

No comments:

Post a Comment

Aktiviti

Aktiviti

Klimaks 1

Klimaks 1

Klimaks 2

Klimaks 2

Klimaks 3

Klimaks 3

Klimaks 4

Klimaks 4

Klimaks 5

Klimaks 5

Ucapan P.Petang

Ucapan P.Petang

FASILITATOR

FASILITATOR
 

Copyright © 2009 by DAYA KARYA